Ртутные; натриевые

Напряжение: Все 12V 57V 100V 125V 130V 135V 220-230V 220V
Мощность: Все 18W 20W 28W 70W 100W 125W 150W 160W 250W 400W 1000W
Световая температура: Все 1800K 2000K 2900K 3600K 3900K 4000K 4200K 6500K 7250K
Цоколь: Все E27 E40 G5 GU5.3
Срок службы: Все 2000 часов 9000 часов 18000 часов 19000 часов 24000 часов